घर > हाम्रोबारे >गुणस्तर नियन्त्रण

गुणस्तर नियन्त्रण

Trendy Solution Picture

निर्माण प्रक्रिया नियन्त्रण- SMT

â SMT

âस्वचालित सञ्चालन निरीक्षण

âपावर अन प्रकार्य जाँच गर्नुहोस्

âपीसीबी प्रणाली निरीक्षण

निर्माण प्रक्रिया नियन्त्रण - उत्पादन

âअपरेटर स्व-जाँच

âQC रूटिङ निरीक्षण

â12V र 28V मा 2Hours एजिङ टेस्ट

âप्याकेज अघि सामान निरीक्षण समाप्त

Automotive Lighting Optical Design

निर्माण प्रक्रिया नियन्त्रण- परीक्षण

  • हाउस टेस्ट मा

  • नयाँ उत्पादन स्थापना सिमुलेशन परीक्षण

Trendy Solution Picture

निर्माण प्रक्रिया नियन्त्रण - परीक्षण

âअप्टिकल डिजाइन परीक्षण

âEMC परीक्षण

âनुनिलो-जंग परीक्षण

âवाटरप्रूफ परीक्षण

âकम्पन परीक्षण

âहाई-लो टेम्प। परीक्षण

प्रमाणीकरण